RSS Feed

แผ่นดินถล่ม

แผ่นดินถล่ม  (  Landslide )  เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นดิน
หรือชั้นหินบริเวณที่อยู่บนภูเขาสูง  ลาดเขาหรือเชิงเขาลงสู่ที่ต่ำ  โดยทั่วไปจะเกิดในช่วงฤดูฝน  ซึ่งสร้าง
ความสูญเสียให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์
สาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่ม
1. เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน  ส่วนใหญ่เป็นฝนจากพายุหมุนเขตร้อนซึ่งมีตั้งแต่ระดับดีเปรสชั่น  พายุโซนร้อน  จนถึงไต้ฝุ่น
2. การตัดไม้ทำลายป่าบริเวณภูเขาสูงที่มีความลาดชันมาก  จึงไม่มีต้นไม้ใหญ่ช่วยดูดซับน้ำ
แนวทางป้องกันและระวังภัยจากแผ่นดินถล่ม

  1. ไม่สร้างบ้านเรือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย  เช่นบริเวณหุบเขาและลาดเขา
  2. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า  โดยเฉพาะบนภูเขาหรือที่ลาดชัน
  3.  ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
  4. เฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัญญาณเตือนภัยบอกให้รู้ว่าอาจเกิดแผ่นดินถล่ม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: