RSS Feed

ธนาคารกลาง

ธนาคารกลาง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการทางด้านการเงินของประเทศ ในประเทศไทยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ธนาคารกลางคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้าที่

ธนาคารกลางมีหน้าที่สำคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ

1. เป็นผู้ออกธนบัตร

2. เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ อาทิ

  • รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
  • รับหักบัญชีระหว่างธนาคาร
  • เป็นผู้ให้กู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์
  • บริหารและดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศ

3. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล อาทิ

  • ดูแลบัญชีเงินฝากของรัฐบาล
  • ให้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงิน
  • เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล

4. ดำเนินนโยบายทางการเงินและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ดูแลระบบการเงินให้มีความมั่นคงก้าวหน้า กำหนดนโยบายทางการเงิน การควบคุมดูแลสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: